Cung cấp các thiết bị nhà bếp an toàn cho một cuộc sống an tâm.

Bếp Gia Dụng

Bếp Công Nghiệp

product_rinnai_special

Đầu đốt ngọn lửa bên trong

Tiết kiệm gas
Đầu đốt ngọn lửa bên trong là Công nghệ đốt gốc của Rinnai. Do hiệu suất hiệu quả cao, giúp giảm tiêu thụ khí đốt.
Vệ sinh dễ dàng
Việc vệ sinh và bảo trì đơn giản tối đa vì không cần vệ sinh đầu đốt và vòng đầu đốt.

Chứng nhận

2001 - 2024

2011

2019