Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Rinnai Corporation nhận thấy rằng công ty có trách nhiệm quan trọng trong việc bảo vệ đầy đủ thông tin cá nhân của khách hàng. Đối với việc xử lý thông tin cá nhân, Rinnai tuân thủ luật pháp và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân, và tuân theo "Bảo vệ thông tin cá nhân".

Hơn nữa, dựa trên hệ thống kiểm tra an toàn sản phẩm sử dụng lâu dài được xác định bởi Đạo luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, Rinnai đã thiết lập "Bảo vệ Thông tin Chủ sở hữu" để xử lý thông tin được thu thập qua thẻ đăng ký chủ sở hữu hoặc Internet như tên, địa chỉ, số điện thoại , địa chỉ e-mail và địa chỉ nơi sản phẩm được sử dụng ("thông tin chủ sở hữu").

Bảo vệ thông tin cá nhận

Bảo vệ thông tin chủ sở hữu

 

Cookie

Cookie là một tệp dữ liệu mà một trang web gửi đến trình duyệt của khách hàng và được sử dụng cho các mục đích như nhận dạng các trang mà khách hàng đã truy cập.

Trang web này có thể sử dụng Cookie để loại bỏ rắc rối của khách hàng khi nhập cùng một dữ liệu hoặc thu thập lịch sử của các trang web mà khách hàng đã truy cập.

Cookie không phải là một công nghệ cho phép một trang web xác định từng người dùng cá nhân và không xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng.

Khách hàng có thể từ chối việc nhận Cookie. Khi Cookie bị tắt, một số dịch vụ mà trang web này cung cấp có thể không khả dụng.

Giới thiệu về công cụ phân tích quyền truy cập

Trang web này sử dụng phân tích truy cập Google Analytics của Google.

Google Analytics sử dụng Cookie để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập, thông tin như URL và địa chỉ IP của trang bạn đã truy cập có thể được Google thu thập.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu lưu lượng đã thu thập này cho mục đích phân tích tình hình sử dụng trang web và cung cấp các dịch vụ khác.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn coi như được Google cho phép xử lý dữ liệu đó cho phương pháp và mục đích ở trên.

Khách hàng có thể từ chối việc thu thập bằng cách làm mất hiệu lực Cookie. Khi Cookie bị tắt, một số dịch vụ mà trang web này cung cấp có thể không khả dụng.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo
Cách Google sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng sử dụng dịch vụ của chúng tôi