Global

Phát triển trên toàn cầu

Với nguyên tắc cơ bản là sản xuất và bán hàng tại địa phương, Rinnai không chỉ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với môi trường sống và khí hậu thổ nhưỡng của mỗi quốc gia mà còn nỗ lực tuyển dụng nguồn nhân lực tại địa phương với mục tiêu mở rộng trên toàn cầu, góp phần cải thiện văn hóa ẩm thực và đời sống cũng như việc làm của người dân địa phương.

 

Các cơ sở kinh doanh

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, Tập đoàn Rinnai bao gồm công ty mẹ (Công ty TNHH Rinnai), 45 công ty con và 2 công ty liên kết, tổng cộng có 48 công ty và một Văn phòng Đại diện tại một địa phương.

 

Rinnai Global

Xem thêm về các dịch vụ của chúng tôi tại :

Rinnai Toàn cầu