Con đường trở thành trung hòa cacbon của Tập đoàn Rinnai

Đây là đoạn trích cho bài đăng Lorem Ipsum

Tập đoàn Rinnai (trụ sở chính: Thành phố Nagoya, tỉnh Aichi; chủ tịch: Hiroyasu Naito) đã xây dựng “Con đường trở thành trung hòa cacbon của Tập đoàn Rinnai”.

Nền tảng để trung hòa cacbon

Để đối phó với cảm giác khủng hoảng ngày càng tăng về sự nóng lên toàn cầu trên toàn thế giới, chính phủ Nhật Bản và các ngành liên quan đang đẩy mạnh nỗ lực hiện thực hóa một xã hội khử cacbon. Tập đoàn Rinnai, công ty xử lý các thiết bị gia dụng chủ yếu sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2030 và thông qua chính sách của công ty nhằm thực hiện một xã hội khử cacbon vào năm 2050.

Trong vòng đời của các sản phẩm Rinnai, lượng khí thải CO2 từ quá trình sử dụng sản phẩm chiếm một tỷ lệ rất lớn. Theo đó, chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc cải thiện hoạt động môi trường của các sản phẩm chúng tôi bán và thúc đẩy phổ biến các sản phẩm thân thiện với môi trường của chúng tôi. Bảng dưới đây cho thấy các mục tiêu của chúng tôi về lượng phát thải CO2 từ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi (phát triển, sản xuất và bán / phân phối sản phẩm) và việc sử dụng sản phẩm (sử dụng và thải bỏ) trong vòng đời.

Để đạt được "mục tiêu carbon thấp" của chúng tôi vào năm 2030, chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc truyền bá và mở rộng máy nước nóng Eco-Jozu hiệu suất cao và máy nước nóng lai ECO ONE có hệ thống sưởi, mà chúng tôi đã và đang tích cực quảng bá. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tăng doanh số bán ECO ONE, giúp giảm lượng khí thải CO2 khoảng 50% so với các máy nước nóng thông thường, lên 300.000 đơn vị mỗi năm vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu “khử cacbon” vào năm 2050, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ sự phát triển công nghệ, chẳng hạn như methanation và propanation, và khám phá tiềm năng tiếp tục sử dụng thiết bị thông thường. Đồng thời, chúng tôi sẽ theo đuổi chiến lược kinh doanh dài hạn bằng cách phát triển các hệ thống kết hợp thiết bị đốt hydro và máy nước nóng lai với công nghệ năng lượng tái tạo.

 

 

Giảm phát thải CO2 từ các hoạt động kinh doanh

 

Để giảm lượng khí thải CO2 từ các hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ mua điện xanh và giới thiệu thiết bị không sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các nhà máy và văn phòng của chúng tôi, nhằm đạt được mức phát thải trong phạm vi 2 ở Nhật Bản vào năm 2030 và ở nước ngoài vào năm 2050 và không phát thải trong phạm vi 1 ở cả Nhật Bản và nước ngoài vào năm 2050.

 

 Đầu tư vào tính trung hòa cacbon

 

Bao gồm các hoạt động trên, chúng tôi có kế hoạch đầu tư 50 tỷ Yên trở lên vào lĩnh vực trung tính carbon trong thời gian tích lũy 5 năm. Bằng cách đầu tư mạnh mẽ để trở nên trung hòa carbon, chúng tôi sẽ đẩy nhanh sự đổi mới trong phát triển sản phẩm, sản xuất và bán hàng.

Tóm tắt

Cùng với thông báo này về “Con đường trở thành trung hòa carbon của Tập đoàn Rinnai”, chúng tôi thúc đẩy các hoạt động bên trong và bên ngoài với tên gọi Rinnai Innovation Manifesto 2050 (RIM 2050). Thông qua đổi mới trong phát triển sản phẩm, sản xuất và bán hàng, Rinnai đặt mục tiêu “giúp hiện thực hóa một xã hội phi cacbon hóa” bằng cách vượt qua ranh giới của các lĩnh vực kinh doanh thông thường của mình.

Ngoài việc tạo ra cách sống lành mạnh và thoải mái, Tập đoàn Rinnai sẽ cố gắng giúp hiện thực hóa một xã hội khử cacbon vào năm 2050 thông qua các hoạt động khác nhau liên quan đến phát triển, sản xuất và kinh doanh thiết bị gia dụng và các sản phẩm khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web dưới đây:

Con đường trở thành trung hòa cacbon của Tập đoàn Rinnai

 Lưu ý: Thông tin trong tài liệu này có giá trị kể từ ngày phát hành. Xin lưu ý rằng một số chi tiết nhất định có thể thay đổi hoặc không liên quan bởi các trường hợp xuất hiện sau này.