Rinnai nhận được giải thưởng Người chiến thắng tại “Giải thưởng Thương hiệu Nhật Bản năm 2021”

Ngày 15/12/2021

 

Công ty TNHH Rinnai (Trụ sở chính: tại Nakagawa-ku, Nagoya, Tổng Giám Đốc: Ông Hiroyasu Naito), đã giành được Giải thưởng “Người chiến thắng” với tư cách là Công ty xây dựng thương hiệu xuất sắc nhất với mục đích hỗ trợ các công ty khác phát triển hơn tại “Giải thưởng Thương hiệu Nhật Bản năm 2021” ("Japan Branding Awards 2021") do Công ty Interbrand Japan là công ty thương hiệu lớn nhất Nhật Bản tổ chức.

Với mục tiêu phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước Nhật Bản, bằng cách làm thấm nhuần lời hứa thương hiệu (Brand Promise) trên toàn cầu, từ năm 2019 Rinnai đã tiến hành các hoạt động đổi mới hình ảnh thương hiệu nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi định hướng nội bộ từ “ý tưởng sự vật” sang “ý tưởng về những điều hữu ích cho "lối sống lành mạnh". Bằng cách làm rõ trách nhiệm đối với lời hứa thương hiệu, Rinnai đã xây dựng một hệ thống trong đó mỗi bộ phận đều đảm nhận một vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu. Và với kế hoạch quản lý trung hạn của công ty, ngoài các mục tiêu kinh doanh, Rinnai đã đặt ra các mục tiêu phù hợp thương hiệu là "nâng cao chất lượng cuộc sống", "ứng phó với vấn đề môi trường toàn cầu" góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, và với cách thức tiếp cận toàn công ty Rinnai đã được đánh giá rất cao.

Japan Branding Awards 2021

 

Điểm đánh giá từ Hội Đồng Giám Khảo

Với ý chí mạnh mẽ để củng cố thương hiệu hàng đầu, cùng với việc thiết lập lời hứa thương hiệu, lồng ghép vào triết lý doanh nghiệp, đặt nó làm phần chính yếu của Kế hoạch quản lý trung hạn từ năm 2021, v.v… Rinnai đã đưa ý tưởng về thương hiệu vào phần cốt lõi của công tác quản lý. Ngoài ra, cùng với việc tổ chức và triển khai các buổi làm việc về thương hiệu và học tập trực tuyến để thay đổi nhận thức của nhân viên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ phận trong việc thực hiện lời hứa thương hiệu, Rinnai đã có thể đánh giá được sự thay đổi đang dần diễn ra thông qua các hoạt động trên để hướng toàn bộ nhân viên của công ty đến mục tiêu thương hiệu. Về thông tin tuyên truyền ra bên ngoài, có thể nói đây là một ví dụ điển hình về việc thúc đẩy đổi mới hình ảnh và phong trào nội bộ dựa trên thương hiệu một cách chi tiết và chân thực nhất.